Tisztelt Látogatónk!

A Krétakör Alapítvány, mint adatkezelő a www.kretakor.eu weboldal felhasználóinak és a hírlevélre feliratkozók személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

Honlap

Amikor Ön a www.kretakor.eu jelenlegi internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait NEM adja át számunkra.

Személyes (vagyis az Ön személyével közvetlenül kapcsolatba hozható) adatok semmilyen módon nem kerülhetnek a kezelésünkbe, mivel:

 1. Jelenleg a weboldalunkon nincs beépített űrlap vagy bármilyen menüpont, ahol személyes adatokat (név, elérhetőség vagy más adatok) szükséges megadnia, hogy személyes kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 2. Jelenlegi honlapunk nem használ sütiket (cookies), vagyis az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan rendszerünkben nem képződnek vagy tárolódnak automatikusan technikai adatok.
  Ha ettől eltérően más cookie eseményt tapasztal, az nem a mi weboldalunktól származik. Ilyen történhet akkor ha vírus vagy egyéb, esetleg kártékony program települt a gépére, vagy esetleg valamilyen böngésző bővítményt használ.
 3. A webszerver nem naplózza a weboldalunk meglátogatásakor végzett felhasználó tevékenységét.
 4. Statisztikai vagy reklám célból harmadik fél szolgáltatásait nem vesszük igénybe.
  A weboldalunkon nem használjuk a Google Analytics szolgáltatást.
 5. Jelenleg nincsen a honlapon hírlevélre történő feliratkozási szolgáltatásunk, amely ezzel járó adatközlést igényelne.

Hírlevél

Hírlevelünk a www.mailchimp.com szolgáltatásaival tud megvalósulni. Ezért fontos, hogy a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját is megismerjék:

https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/

A Mailchimp biztosítja Önt is arról, hogy elkötelezték magunkat a GDPR betartására és ezért több gyakorlatukat és adatfeldolgozási szerződésüket a GDPR követelményeinek való megfelelés érdekében frissítették.

A hírlevélre való feliratkozás jelenleg kizárólag az info@kretakor.eu e-mailcímen történik név, e-mialcím és a következő szöveg megküldésével:

„ Hozzájárulok ahhoz, hogy részemre a Krétakör Alapítvány időközönként hírlevelet küldjön, és ebből a célból az általam megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig az adatvédelmi tájékoztatóban (melyet a www.kretakor.eu honlapon elolvastam és elfogadtam) foglalt feltételekkel kezelje.”

Látogatóink személyes adatainak kezeléséről szóló jelen tájékoztató csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Alapítványunk más tevékenységei során is kapcsolatba kerül természetes személyekkel, melynek során az előírásoknak megfelelően és az érintettek beleegyezésével kezeli személyes adataikat – erről Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk szól.

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatunkat megváltoztassuk. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatásaink köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Adatkezelést végző szervezet:

szervezet neve levelezési cím telefon e-mail
Krétakör Alapítvány 1027 Budapest,
Jurányi u. 1-3.
+36702890243 info@kretakor.eu

 

Ezen tájékoztatónk a mindenkor hatályos törvényekkel összhangban készült, kiemelten figyelembe véve az alábbiakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR, azaz General Data Protection Regulation, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, kelt.: 2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről.

 

Budapest, 2018. május 25.

Gáspár Máté
kuratóriumi elnök
Krétakör Alapítvány