Káva Kulturális Műhely, az anBlokk Egyesület és a Krétakör együttműködésével létrejött közösségfejlesztő program célja az volt, hogy két észak-kelet magyarországi település (Ároktő és Szomolya) cigány és nem-cigány származású, vagyis kisebbségi és többségi lakosainak párbeszédéhez szolgáltasson fórumot a színházi nevelés, a fórum színház és a kortárs művészetek eszközeinek segítségével.

 


 

Olyan dramatizált szituációk kialakítására törekedtünk, amelyeket a közösség tagjai szabadon véleményezhettek, sőt formálhattak, és amelyeken keresztül nyilvánossá tehették mindennapi tapasztalataikat.

Megfigyeléseink szerint ezekben a falvakban a lappangó vagy éppen felvállalt feszültségek ellenére is komoly igény mutatkozik az egyeztetésre, amely számára egy kortárs művészeti projekt adekvátabb keretet biztosíthat egy politikai rendezvénynél. A projekt minden résztvevő számára átélhetővé tette a közös kulturális tapasztalat és a konstruktív együttműködés közösségmegtartó, és -fejlesztő erejét.

Az első faluban eljátszott történetünk szerint egy fiatal házaspár költözött Ároktőre, akik a falura jellemző, életszerű problémákkal találják szembe magukat. A játszók minden este mint színészek és moderátorok léptek nézőik elé. Az adott estéken feldobott témák kapcsán – például házat kell-e venni, vagy kocsit, és mit kezdjünk a feltornyosult hiteleinkkel? – a nézők saját maguk adhattak tanácsot az ifjú párnak, és érveléseiket a játszók beépítették a színházi jelenetekbe.

A falu fiataljai külön munka keretében kidolgozták, milyennek képzelik a jövő Ároktőjét, majd ezt követte a program egyik legélesebb témája: maradni, vagy elmenni Ároktőről? A falusiak kiscsoportokban dolgozták ki érveiket a kérdésre. A program lezárásaként a nézők megtekinthették videó-összefoglalónkat az eltelt színházi estékről.

Szomolyán négy helyi fiatallal  egy fikciós kisjátékfilmet forgattunk, melynek történetét maguk írták, a szerepeket maguk játszották. A filmben egy olyan szomolyai, nem cigány fiú kálváriáját ismerhették meg a nézők, aki csak nagy keservek árán jut el odáig, hogy végül felvállalja cigány szerelmét. A felnőtteknek szánt programban több összevonást is végrehajtottunk annak érdekében, hogy az ismerkedés szakaszán viszonylag hamar átessen a közösség, és több idő maradjon a problémafelvetésekre. A szomolyai munkánk lezárásaképp ugyanúgy levetítettünk egy összevágott anyagot a színházi esték reakcióiból.